Politica de confidețialitate

SC METATOOLS SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 34525.

SC METATOOLS SRL certifică faptul că va respecta drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. SC METATOOLS SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice cu modificările și completările ulterioare. SC METATOOLS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

INFORMAȚII PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, inclusiv informații despre browser-ul web, adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. În plus, pe măsură ce răsfoiți pagini din site, colectăm informații despre paginile web individuale sau produsele pe care le vizualizați, ce site-uri web sau termeni de căutare v-au referit la site și informații despre cum interacționați cu site-ul. Ne referim la aceste informații colectate automat ca Informații despre dispozitiv.

Atunci când efectuați o achiziție sau încercați să faceți o achiziție prin intermediul site-ului, colectăm anumite informații de la dumneavoastră, inclusiv numele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Facem referire la aceste informații ca Informații despre comandă.

Când vorbim despre Informații personale în această politică de confidențialitate, vorbim atât de informații despre dispozitive, cât și de informații despre comandă.

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE PERSONALE

SC METATOOLS SRL solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul finalizării comenzilor cât mai corect și rapid.

Utilizăm informațiile despre comenzi pe care le colectăm, în general, pentru a îndeplini comenzile plasate prin intermediul site-ului (inclusiv procesarea informațiilor de plată, organizarea transportului și furnizarea de facturi și/sau confirmări de comenzi). În plus, folosim aceste Informații de comandă pentru comunicarea cu dumneavoastră.

Vă rugăm să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.

În conformitate cu preferințele pe care le-ați împărtășit cu noi, vă vom oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre. Aceste informații vor putea fi folosite de către SC METATOOLS SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții etc., numai cu acordul prealabil al clientului.

DREPTURI

Dacă sunteți rezident european, aveți dreptul să accesați informațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să cereți corectarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor personale. Dacă doriți să vă exercitați acest drept, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii de Contact (https://www.constructii-mag.ro/contact) sau la adresa de e-mail office@constructii-mag.ro.

Rețineți că vă procesăm informațiile pentru a putea îndeplini contractele pe care le-am putea avea cu dumneavoastră (de exemplu, dacă faceți o comandă prin intermediul site-ului) sau pentru a vă urmări interesele legitime de afaceri enumerate mai sus.

Lista completă a drepturilor pe care le aveți:         

  • Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție - puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

ALTE PRECIZĂRI

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil. Serverele pe care site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către SC METATOOLS SRL, este periodic analizată în privința securității.

SC METATOOLS SRL își declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagina web face trimitere.

SC METATOOLS SRL își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără a fi nevoie de preaviz.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.constructii-mag.ro, cu excepția deținătorului sau legal SC METATOOLS SRL, fără acordul prealabil al SC METATOOLS SRL dă dreptul unilateral și neechivoc ca SC METATOOLS SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

SC METATOOLS SRL va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu adresele de e-mail ale clienților săi.

Ne rezervăm dreptul de a anula comenzile incomplete sau făcute fără informații de bază (cum ar fi telefon de contact). Orice schimbare a acestor reguli de confidențialitate vor fi comunicate pe site-ul www.constructii-mag.ro cu cel puțin 10 zile înainte de implementarea lor.

Informațiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidențialitate.